Bygg

afs skyltar och signaler

AFS skyltar och signaler – När och var används dessa?

AFS skyltar och signaler används på arbetsplatser där säkerhet och hälsa är av största vikt. De är viktiga verktyg för att identifiera risker, ange förhållningsregler och vägleda arbetstagare för att undvika faror. Dessa skyltar och signaler är särskilt förekommande inom bygg- och anläggningsindustrin, industrisektorn samt lager och logistik. Vad betyder AFS i detta sammanhang? AFS […]
Läs mer
tätningslist inglasad balkong
  • 2024-05

Tätningslist inglasad balkong: Isolering, ljudnivå & skydd mot regn

Tätningslist är en högst nödvändig komponent vid bygge av inglasad balkong men även andra glas- och aluminiumpartier, eftersom de spelar en viktig roll i att förbättra både isolering mot olika yttre element samt för att hålla ljudnivån behaglig. Listerna, som ofta är av typen gummilister, förhindrar effektivt att kall luft, regn och olljud tränger in, […]
Läs mer
elslutbleck inkoppling
  • 2024-05

Elslutbleck – Inkoppling och funktion av elektriska dörrlås

Inkoppling av elslutbleck i korta drag Mekanisk installation Montera elslutblecket korrekt i dörrkarmen och justera dörrbladet vid behov. Elektrisk anslutning Koppla slutblecket till strömkällan och styrenheten. Se till att följa rätt polaritet och spänning. Systemkonfiguration Programmera och konfigurera systemet för att fastställa låsningsmekanismerna för dörrarna samt för att samordna detta med andra säkerhetssystem. Testning Gör […]
Läs mer
CE märkning dörrautomatik
  • 2024-05

CE märkning av dörrautomatik – Innebörd och varför det spelar roll

Denna korta guide svarar på frågor rörande vikten av CE märkning inom dörrautomatik samt tillhörande information. Dörrautomatik omfattar tekniska system som automatiserar öppning och stängning av dörrar. Dessa system används ofta i kommersiella byggnader, sjukhus och offentliga platser där tillgänglighet och säkerhet är av yttersta vikt. Kvalitets- och säkerhetskrav för dörrautomatik är avgörande för att […]
Läs mer
Anstalld-av-utlandsk-arbetsgivare
  • 2024-05

Anställd av utländsk arbetsgivare i byggbranschen

Att vara anställd av utländsk arbetsgivare inom byggbranschen är en dynamisk upplevelse som ger både möjligheter och utmaningar. Denna artikel undersöker varför utländska arbetare är en integrerad del av byggprojekt och belyser de unika utmaningar och fördelar som dessa arbetstagare möter. Byggbranschen är känd för att vara internationell och lockar arbetare från hela världen. Ett […]
Läs mer
lampor som tänds vid rörelse
  • 2024-05

Lampor som tänds vid rörelse – Var behövs sensoraktiverad belysning?

Lampor som tänds vid rörelse är särskilt användbara i områden där konstant belysning inte är nödvändig, exempelvis i säkerhetszoner, offentliga och gemensamma utrymmen och i hemmamiljöer. De fungerar genom att integrera en rörelsesensor, ofta en infraröd passiv (PIR) sensor, som reagerar på förändringar i infraröd strålning vanligtvis orsakade av människor och djur som rör sig. […]
Läs mer