Industri

afs skyltar och signaler

AFS skyltar och signaler – När och var används dessa?

AFS skyltar och signaler används på arbetsplatser där säkerhet och hälsa är av största vikt. De är viktiga verktyg för att identifiera risker, ange förhållningsregler och vägleda arbetstagare för att undvika faror. Dessa skyltar och signaler är särskilt förekommande inom bygg- och anläggningsindustrin, industrisektorn samt lager och logistik. Vad betyder AFS i detta sammanhang? AFS […]
Läs mer
Elslutbleck hakregel

Elslutbleck anpassat för hakregel: Förbättrar hemmets säkerhet

Elslutbleck anpassade för hakregel är två avancerade säkerhetskomponenter som används i moderna låssystem för att öka dörrsäkerheten. Den kombinerar det elektroniska låsets kontroll med hakregelns mekaniska styrka, vilket ger en överlägsen säkerhetslösning som är både pålitlig och hållbar. Detta gör det till en optimal lösning för både bostäder och kommersiella fastigheter där hög säkerhet är […]
Läs mer
tätning ventilationsrör

Tätning av ventilationsrör: Varför det är viktigt och materialen bakom

Tätning av ventilationsrör är viktigt för att säkerställa optimal funktion och energieffektivitet i ventilationssystem. Genom att förhindra läckage förbättras luftkvaliteten, energikostnader minskar och systemets livslängd förlängs. För att undvika läckage bör man noggrant välja rätt material och metod för tätning, samt säkerställa korrekt installation. Ventilationsrör är en central komponent i byggnaders ventilationssystem. Deras huvudsakliga uppgift […]
Läs mer
farosymboler på produkter
  • 2024-03

Farosymboler på produkter – Varningsmärkning inom industrin

Farosymboler på produkter inom industrin är av avgörande betydelse när det kommer till att tydligt kommunicera risker och faror för arbetstagare och användare. Dessa standardiserade symboler följer internationella riktlinjer, som det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS), och hjälper till att minimera riskerna för olyckor genom korrekt identifiering av farliga ämnen […]
Läs mer