tätningslist inglasad balkong

Tätningslist inglasad balkong: Isolering, ljudnivå & skydd mot regn

  • 2024-05

Tätningslist är en högst nödvändig komponent vid bygge av inglasad balkong men även andra glas- och aluminiumpartier, eftersom de spelar en viktig roll i att förbättra både isolering mot olika yttre element samt för att hålla ljudnivån behaglig.

Listerna, som ofta är av typen gummilister, förhindrar effektivt att kall luft, regn och olljud tränger in, vilket skapar en mer komfortabel och energieffektiv miljö på balkongen eller uterummet. Gummilisterna håller dessutom samman både glaset och aluminiumprofilerna för att minska vibrationer och därmed öka säkerheten.

tätningslist inglasad balkong
Balkong / uterum med höga glaspartier – snyggt och trevligt med en öppen känsla mot naturen.

Tätningslist i gummi för inglasad balkong

Gummitätningslister används främst för att säkerställa att inglasade balkonger hålls täta mot blåst, vatten och ljud, samtidigt som de hjälper till att bibehålla värmen på insidan under kyligare sommarkvällar.

Detta uppnås genom gummimaterialets unika egenskaper som ger en effektiv barriär mot dessa påverkningar.

Varför är gummilister förstahandsvalet vid tätning av glas- & aluminiumpartier?

Gummilister i EPDM är det föredragna valet för tätningsapplikationer vid glas och aluminiumpartier på grund av deras unika egenskaper som kombinerar flexibilitet, hållbarhet och förmåga att återgå till sin ursprungliga form efter deformation. Denna kombination av egenskaper gör gummilister särskilt lämpade för att skapa en effektiv tätning mellan glas och aluminium, vilket är avgörande i många bygg- och fastighetsapplikationer, särskilt som tätningslist till en inglasad balkong.

Ett väldigt flexibelt material
Flexibiliteten hos gummi gör att tätningslisten kan anpassa sig till små rörelser och vibrationer som uppstår på grund av temperaturvariationer, vindpåverkan eller strukturella rörelser. Detta är särskilt viktigt i inglasade balkonger, där materialen expanderar och kontraherar med förändrade väderförhållanden. Gummilister kan därmed upprätthålla en tät försegling trots dessa rörelser, vilket förhindrar att kall luft, regn och buller tränger in.

God hållbarhet
Gummits hållbarhet bidrar till dess överlägsna prestanda i dessa applikationer. Gummi är motståndskraftigt mot UV-strålning, ozon och olika väderförhållanden, vilket gör att det inte spricker eller förlorar sin elasticitet över tid. Detta innebär att gummilister har en lång livslängd och kräver minimalt underhåll, vilket är ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt. Dessutom har gummi en utmärkt motståndskraft mot kemiska påverkan och kan stå emot exponering för olika kemikalier utan att brytas ned, vilket ytterligare förbättrar dess hållbarhet.

Återgår till sin ursprungliga form
En annan viktig aspekt är gummits förmåga att återgå till sin ursprungliga form efter deformation. När gummilisten komprimeras mellan glas och aluminium, skapar den en tät försegling genom att fylla ut alla ojämnheter och luckor. När trycket släpps, återgår gummit till sin ursprungliga form, vilket säkerställer att tätningsförmågan bibehålls även efter upprepade påfrestningar. Denna egenskap är avgörande för att upprätthålla en konstant tätning, särskilt i applikationer där dörrar och fönster öppnas och stängs regelbundet.

Gummilister erbjuder också en överlägsen tätningseffektivitet mot både luft- och vatteninträngning. Deras elastiska natur gör att de kan skapa en perfekt passform mellan glas och aluminium, vilket minimerar risken för drag och vattenläckor. Detta bidrar till att förbättra energieffektiviteten i byggnader genom att minska värmeförluster och därmed sänka uppvärmningskostnaderna.

fönster glasparti med gummilister som tätningslist
Fönsterparti – tätningslist i gummi mellan glaset och profilerna.

Gummilister är med andra ord det föredragna valet vid tätning av glas och aluminiumpartier på grund av dess flexibilitet, hållbarhet och förmåga att återgå till sin ursprungliga form efter deformation. Dessa egenskaper gör tätningslister i gummi till förstahandsvalet för att säkerställa långvarig och effektiv tätning i bygg- och fastighetsapplikationer, särskilt för inglasade balkonger.

Finns det tätningslister i annat material än gummi?

Ja, tätningslister kan också tillverkas av andra material än gummi, såsom silikon, PVC och EPDM (Eten-propen-dien-gummi). Valet av material beror på de specifika kraven och applikationerna, då varje material erbjuder unika egenskaper som gör dem lämpliga för olika användningsområden.

Silikon är ett populärt alternativ till gummi tack vare dess höga temperaturtålighet och flexibilitet. Silikon behåller sina elastiska egenskaper över ett brett temperaturintervall, vilket gör det särskilt lämpligt för applikationer där temperaturen kan variera kraftigt. Dessutom är silikon motståndskraftigt mot UV-strålning och ozon, vilket gör det till ett bra val för utomhusbruk. Silikonlister används ofta i byggnads- och fordonsindustrin där dessa egenskaper är avgörande för att säkerställa långvarig prestanda.

PVC, eller polyvinylklorid, är ett annat material som används för tätningslister. PVC är känt för att vara kostnadseffektivt och lätt att bearbeta, vilket gör det till ett attraktivt val för enklare applikationer. PVC-lister erbjuder goda mekaniska egenskaper och resistens mot många kemikalier, vilket gör dem lämpliga för användning i olika miljöer. Emellertid har PVC inte samma temperaturbeständighet eller flexibilitet som silikon eller gummi, vilket begränsar dess användning i applikationer med extrema temperaturer eller stora rörelser.

EPDM, eller eten-propen-dien-gummi, är ett syntetiskt gummimaterial som kombinerar många av de positiva egenskaperna hos både naturligt gummi och silikon. EPDM är särskilt känt för sin utmärkta väderbeständighet och UV-resistens, med andra ord väldigt lämpligt för användning utomhus. Det är också mycket elastiskt och kan bibehålla sin flexibilitet över ett brett temperaturområde. EPDM används ofta i applikationer där hållbarhet och motståndskraft mot väderpåverkan är viktiga, såsom i byggnads- och fordonsindustrin.

Det är inte enbart inglasade balkonger som behöver tätas, utan en mängd andra områden kräver tätning av olika slag. Läs vår artikel kring Tätning ventilationsrör: Varför det är viktigt och materialen bakom.

Är gummi verkligen det bästa som tätning eller avgör kostnaden?

Gummi anses ofta vara det bästa tätningsmaterialet tack vare dess överlägsna prestandaegenskaper, inte nödvändigtvis på grund av kostnaden som kan vara både lägre och högre än de alternativ som finns.

Gummits flexibilitet, hållbarhet och väderbeständighet gör det till det mest effektiva valet för att säkerställa en långvarig tätning.

Även om initialkostnaden för gummitätningslister kan vara högre än för vissa andra material, kompenseras detta av dess längre livslängd och bättre prestanda över tid.

Skjutbara glasdörrar har borstlister istället för gummi – Varför?

Borstlister används ofta i skjutbara glasluckor och balkongdörrar på grund av deras förmåga att minska friktion och därmed underlätta rörelsen av dessa delar. Gummilister kan skapa mer motstånd och därmed göra det svårare att öppna och stänga skjutbara partier, då skulle dessa lister behöva smörjas löpande.

Lister av typen borstlist är också effektiva för att förhindra damm och små partiklar från att tränga in, samtidigt som de erbjuder en tillräcklig tätning för dessa applikationer.

Hur tillverkas tätningslister för glas, glaspartier och aluminiumpartier?

Tillverkningsprocessen för tätningslister för glas, glaspartier och aluminiumpartier är en detaljerad och tekniskt krävande process som består av flera viktiga steg för att säkerställa att slutprodukten uppfyller höga kvalitetskrav och prestanda.

  1. Materialval: Först väljs rätt typ av gummi eller annat material baserat på de specifika kraven för applikationen. Valet av material är avgörande eftersom det måste ha egenskaper som flexibilitet, hållbarhet, väderbeständighet och motståndskraft mot kemikalier. Vanliga material inkluderar EPDM, neopren och silikon, som alla erbjuder olika fördelar beroende på användningsområdet.
  2. Extrudering: Nästa steg i processen är extrudering. Här pressas det valda gummimaterialet genom en form för att skapa tätningslisten med den önskade profilen och dimensionerna. Extruderingsformen bestämmer den slutliga formen på tätningslisten, och precisionen i detta steg är avgörande för att säkerställa att listen passar exakt i sin avsedda applikation.
  3. Vulkanisering: Efter extruderingen genomgår den extruderade listen en vulkaniseringsprocess. Under vulkaniseringen värms gummit upp, vilket härdar materialet och förbättrar dess mekaniska egenskaper som elasticitet, hållbarhet och motståndskraft mot deformation. Denna process är nödvändig för att tätningslisten ska kunna bibehålla sin form och funktion över tid, trots påfrestningar från temperaturförändringar och mekaniska belastningar.
  4. Skärning och efterbearbetning: Slutligen sker skärning och efterbearbetning. Tätningslisterna skärs till rätt längd och genomgår eventuell ytterligare bearbetning för att säkerställa att de uppfyller alla kvalitetskrav. Detta kan innefatta kontroller för att säkerställa att varje tätningslist har rätt dimensioner, är fri från defekter och har de nödvändiga egenskaperna för att fungera effektivt i sin avsedda applikation.
tätningslist inglasad balkong
Olika typer av tätningslister i gummi.

Sammanfattningsvis innebär tillverkningsprocessen för tätningslister för glas, glaspartier och aluminiumpartier en noggrann serie av steg som inkluderar materialval, extrudering, vulkanisering samt skärning och efterbearbetning. Varje steg är avgörande för att säkerställa att den färdiga produkten uppfyller höga standarder för kvalitet och prestanda, vilket är nödvändigt för att säkerställa en effektiv och långvarig tätning i bygg- och fastighetsapplikationer.

Söker ni tätninglister till er verksamhet och produkter, kanske en viss typ av tätningslist till inglasad balkong? Formgummigruppen är ett välrenommerat företag inom tillverkning av både gummilister, gummidetaljer samt tätningslister i andra material och kan på så sätt möta alla era behov.

Varför är tätningslister nästan alltid i svart färg?

Gummilister har ofta svart färg, vilket kan härledas till flera praktiska och tekniska skäl. Svart gummi erhålls genom tillsats av kimrök, ett material som förbättrar flera av gummits egenskaper. Kimrök fungerar som ett förstärkningsmedel, vilket ökar gummits hållbarhet, slitstyrka och UV-resistens. Det hjälper också till att förbättra gummits motståndskraft mot nedbrytning orsakad av exponering för solljus och ozon, vilket är avgörande för utomhusapplikationer där gummilister utsätts för hårda väderförhållanden.

Kimrök – Ett kolpulver
Kol i pulverform, så kallad kimrök, förbättrar också gummits mekaniska egenskaper genom att göra det mer elastiskt och tåligt, vilket är viktigt för att bibehålla tätningsförmågan över tid. Denna förstärkning minskar risken för sprickbildning och slitage, vilket förlänger livslängden på tätningslisterna. Dessutom har svart färg en förmåga att dölja smuts och missfärgning som kan uppstå vid långvarig användning, vilket gör att tätningslisterna ser renare och mer estetiskt tilltalande ut under längre tid.

Ta gärna en titt på Wikipedia för att lära er mer om just kimrök. På engelska heter detta ”Carbon Black”.

Gummi i olika färger
Trots de praktiska fördelarna med svart gummi finns det situationer där estetiska eller specifika applikationskrav gör att andra färger föredras. Det är möjligt att producera gummilister i andra färger genom att använda olika färgpigment. Vit och grå är vanliga alternativ, särskilt i applikationer där gummilisterna ska matcha omgivande material eller där en mindre iögonfallande färg är önskvärd. Detta är vanligt inom arkitektur och byggnation, där designaspekter spelar en viktig roll.

Färgpigment vid tillverkning
Tillverkning av färgade gummilister kräver användning av pigment och tillsatser som kan påverka materialets egenskaper. Till exempel kan vissa färgpigment minska UV-beständigheten eller förändra gummits mekaniska egenskaper. För att kompensera för dessa effekter måste tillverkningsprocessen justeras, och ibland kan det vara nödvändigt att tillsätta stabilisatorer eller andra kemikalier för att säkerställa att de färgade listerna behåller liknande prestanda som svarta gummilister.

Ofta till inomhusmiljöer
Färgade gummilister används ofta i inomhusmiljöer eller specifika industrier där utseende och funktionalitet är lika viktiga. I bilindustrin kan till exempel färgade gummilister användas för att matcha interiören, medan i medicinska och livsmedelsrelaterade applikationer används vita eller transparenta gummilister för att uppfylla hygienkrav och estetiska preferenser.

Slutsats -Tätningslist för inglasad balkong & uterum

Tätningslister för inglasade balkonger och andra uterum är avgörande för att förbättra både isolering och ljudnivå, och EPDM gummimaterial är det föredragna valet på grund av dess överlägsna egenskaper.

tätninglist inglasad balkong
Tätningslist i gummi – det bästa valet för inglasad balkong.