Fastighet

tätningslist inglasad balkong
  • 2024-05

Tätningslist inglasad balkong: Isolering, ljudnivå & skydd mot regn

Tätningslist är en högst nödvändig komponent vid bygge av inglasad balkong men även andra glas- och aluminiumpartier, eftersom de spelar en viktig roll i att förbättra både isolering mot olika yttre element samt för att hålla ljudnivån behaglig. Listerna, som ofta är av typen gummilister, förhindrar effektivt att kall luft, regn och olljud tränger in, […]
Läs mer
elslutbleck inkoppling
  • 2024-05

Elslutbleck – Inkoppling och funktion av elektriska dörrlås

Inkoppling av elslutbleck i korta drag Mekanisk installation Montera elslutblecket korrekt i dörrkarmen och justera dörrbladet vid behov. Elektrisk anslutning Koppla slutblecket till strömkällan och styrenheten. Se till att följa rätt polaritet och spänning. Systemkonfiguration Programmera och konfigurera systemet för att fastställa låsningsmekanismerna för dörrarna samt för att samordna detta med andra säkerhetssystem. Testning Gör […]
Läs mer
Elslutbleck hakregel

Elslutbleck anpassat för hakregel: Förbättrar hemmets säkerhet

Elslutbleck anpassade för hakregel är två avancerade säkerhetskomponenter som används i moderna låssystem för att öka dörrsäkerheten. Den kombinerar det elektroniska låsets kontroll med hakregelns mekaniska styrka, vilket ger en överlägsen säkerhetslösning som är både pålitlig och hållbar. Detta gör det till en optimal lösning för både bostäder och kommersiella fastigheter där hög säkerhet är […]
Läs mer
lampor som tänds vid rörelse
  • 2024-05

Lampor som tänds vid rörelse – Var behövs sensoraktiverad belysning?

Lampor som tänds vid rörelse är särskilt användbara i områden där konstant belysning inte är nödvändig, exempelvis i säkerhetszoner, offentliga och gemensamma utrymmen och i hemmamiljöer. De fungerar genom att integrera en rörelsesensor, ofta en infraröd passiv (PIR) sensor, som reagerar på förändringar i infraröd strålning vanligtvis orsakade av människor och djur som rör sig. […]
Läs mer
hur fungerar automatiska dörrar
  • 2024-04

Dörrautomatik med sensorer – Hur fungerar automatiska dörrar?

Hur fungerar automatiska dörrar? Sensorerna upptäcker när någon närmar sig dörrarna. Därefter aktiveras en motor som öppnar eller stänger dem, vilket ger bekvämlighet och tillgänglighet för användarna utan att kräva fysisk beröring. Hur fungerar automatiska dörrar? Finns det olika varianter? Ja, det finns olika varianter av automatiska dörrar. Dessa innovativa lösningar förbättrar tillgängligheten och bekvämligheten […]
Läs mer