VVS Teknik

afs skyltar och signaler

AFS skyltar och signaler – När och var används dessa?

AFS skyltar och signaler används på arbetsplatser där säkerhet och hälsa är av största vikt. De är viktiga verktyg för att identifiera risker, ange förhållningsregler och vägleda arbetstagare för att undvika faror. Dessa skyltar och signaler är särskilt förekommande inom bygg- och anläggningsindustrin, industrisektorn samt lager och logistik. Vad betyder AFS i detta sammanhang? AFS […]
Läs mer
tätning ventilationsrör

Tätning av ventilationsrör: Varför det är viktigt och materialen bakom

Tätning av ventilationsrör är viktigt för att säkerställa optimal funktion och energieffektivitet i ventilationssystem. Genom att förhindra läckage förbättras luftkvaliteten, energikostnader minskar och systemets livslängd förlängs. För att undvika läckage bör man noggrant välja rätt material och metod för tätning, samt säkerställa korrekt installation. Ventilationsrör är en central komponent i byggnaders ventilationssystem. Deras huvudsakliga uppgift […]
Läs mer